Tài chính

Hancorp: 1.280 tỷ đầu tư ngoài doanh nghiệp không hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn

(VNF) – Tính đến ngày 31/12/2016, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 1.280 tỷ đồng, gồm các khoản đầu tư vào 6 công ty con, 20 công ty liên kết và 14 công ty khác.

Hancorp: 1.280 tỷ đầu tư ngoài doanh nghiệp không hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn

Hancorp đầu tư ngoài doanh nghiệp không hiệu quả, tỷ suất cổ tức/vốn đầu tư rất thấp

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hancorp.

Theo Bộ Tài chính, năm 2016, doanh thu của Hancorp là 2.776 tỷ đồng, trong đó doanh thu bất động sản và xây dựng chiếm 94%, tăng 12% so với năm 2015, tuy nhiên lợi nhuận thực hiện năm 2016 chỉ đạt 128 tỷ đồng.

"Các chỉ số tỷ suất/tổng tài sản là 1,95%, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 4,6%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 7,4%. Điều này cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Hancorp chưa cao", Bộ Tài chính đánh giá.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính năm 2016 đã cho thấy bức tranh đầu tư ngoài doanh nghiệp không mấy sáng sủa của Hancorp.

Theo đó, tại ngày 31/12/2016, tổng giá trị đầu tư ngoài ngành của Hancorp đạt 1.280 tỷ đồng, gồm các khoản đầu tư vào 6 công ty con, 20 công ty liên kết và 14 công ty khác (theo kiểu đầu tư dài hạn).

Cụ thể, đầu tư vào 6 công ty con 176,291 tỷ đồng (bằng 14% tổng giá trị đầu tư). Trong đó, 4/6 công ty con có lãi, 2/6 công ty lỗ. Một số công ty có hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu rất cao như: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội (11,45 lần), Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (7,19 lần) và Công ty TNHH MTV Hantech (7,38 lần).

Đầu tư vào 20 công ty liên kết 695 tỷ đồng (chiếm 54% tổng giá trị đầu tư). Một số công ty có hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu rất cao như: Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng (6,29 lần), Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp (11,19 lần), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak (13,09 lần), Công ty Cổ phần Hancorp (42,42 lần).

Hancorp cũng đã đầu tư vào 14 công ty khác 409 tỷ đồng (chiếm 32% tổng vốn đầu tư).

Năm 2016, Hancorp được chia cổ tức 33,8 tỷ đồng, chủ yếu từ các công ty liên kết (28,021 tỷ đồng) gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Công ty Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh, Công ty Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba, Công ty Trung Đô… còn lại là cổ tức của 2 công ty con (5,806 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số dư trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính của Hancorp là 238 tỷ đồng, trong đó có một số khoản đầu tư trích lập dự phòng bằng hoặc gần bằng số vốn đầu tư như: Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội (100%), Công ty liên doanh quốc tế Hồ Tây (100%), Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng (67%), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ (87%)

"Như vậy có thể thấy việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Hancorp không mang lại hiệu quả, tỷ suất cổ tức/vốn đầu tư rất thấp, chỉ đạt 2,6%/tổng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; vốn đầu tư tập trung chủ yếu tại các công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác là các công ty mà Hancorp không có quyền chi phối, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn", Bộ Tài chính nhận định.

Tin mới lên