Tài chính

Hancorp sẽ thoái vốn khỏi 7 công ty liên kết trong năm 2018

(VNF) - Đến nay, Hancorp đã được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án thoái vốn tại 7 công ty liên kết. Đầu năm 2018, Hancorp đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, thu về hơn 120 tỷ đồng. Hancorp đang tiến hành các thủ tục để thoái vốn đối với 6 công ty còn lại.

Hancorp sẽ thoái vốn khỏi 7 công ty liên kết trong năm 2018

Hancorp sẽ thoái vốn khỏi 7 công ty liên kết trong năm 2018

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp, UPCOM:HAN) tổ chức hôm 30/5, ông Đậu Văn Diện - Tổng Giám đốc đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Theo đó năm 2017, giá trị sản xuất kinh doanh của HAN đạt 3.270 tỷ đồng, trong đó doanh thu 2.429 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 146 tỷ đồng, cổ tức 6%.

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của Hancorp giảm 347 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2017, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra Hancorp. Theo Bộ Tài chính, năm 2016, doanh thu của Tổng công ty này là 2.776 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản, xây dựng chiếm 94%, lợi nhuận năm 2016 đạt 128 tỷ đồng. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản là 1,95%; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 4,6%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 7,4%...

Với số liệu trên, Bộ Tài chính cho rằng kết quả sản xuất kinh doanh của Hancorp chưa cao.

Năm 2017, HAN cũng dính một số “lùm xùm” khác liên quan đến đầu tư ngoài doanh nghiệp và sự phản đối của các cư dân trong khu ngoại giao đoàn liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch.

Theo đó, đến hết tháng 12/2016, tổng giá trị đầu tư ngoài doanh nghiệp của HAN đạt 1.280 tỷ đồng, trong đó có 6 công ty con, 20 công ty liên kết, 14 công ty khác (theo kiểu đầu tư dài hạn)... trong đó nhiều doanh nghiệp, dự án bất động sản lớn tại Hà Nội.

Bộ Tài chính nhận định:"Đầu tư ngoài ngành của Hancorp không hiệu quả, tỷ suất cổ tức/vốn đầu tư thấp, vốn tập trung chủ yếu tại công ty liên kết khác mà Hancorp không có quyền chi phối, rủi ro mất vốn".

Sau 1 năm, tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng giá trị đầu tư ngoài doanh nghiệp tăng thêm 7 tỷ đồng, đạt mức 1.287 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Hancorp thì vốn đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết đều được bảo toàn và phát triển, cổ tức bình quân Hancorp được hưởng từ các công ty này là 8 – 10%.

Trong năm 2017, Hancorp đã trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt phương án thoái 100% vốn Nhà nước tại Hancorp để làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2018 theo đúng lộ trình Chính phủ quy định.

Đến nay, Hancorp đã được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án thoái vốn tại 7 công ty liên kết. Đầu năm 2018, Hancorp đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, thu về hơn 120 tỷ đồng. Hancorp đang tiến hành các thủ tục để thoái vốn đối với 6 công ty còn lại.

Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Hacorp nhận định 2018 sẽ là một năm nhiều khó khăn đối với Tổng công ty vì cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như  tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn của công ty mẹ, thoái vốn công ty con và các công ty liên kết, đảm bảo vốn để kinh doanh nhưng cũng phải đảm bảo được việc sản xuất kinh doanh đặt ra.

Năm 2018, HAN đặt mục tiêu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 3.280 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng.

Tại đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng tình thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 

 

 

 

Tin mới lên