Thị trường

Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới sẽ được miễn kiểm dịch

(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về hoạt động thương mại biên giới của thương nhân, trong đó nêu rõ hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không phải phải kiểm tra, kiểm soát về chất lượng, an toàn thực phẩm khi không có dịch.

Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới sẽ được miễn kiểm dịch

Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới sẽ miễn kiểm dịch

Cụ thể, Nghị định này quy định hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới được thực hiện qua các cửa khẩu, lối mở biên giới như các thương nhân.

Theo đó, hàng hóa của cư dân biên giới là hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam hoặc nước có chung biên giới do cư dân biên giới mua bán, trao đổi ở khu vực biên giới hai nước để phục vụ các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới.

Để đảm bảo cho cư dân sản xuất, kinh doanh, Chính phủ giao Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; trong đó phải nêu rõ hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không phải thực hiện kiểm dịch y tế, trừ trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo có dịch bệnh truyền nhiễm, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra thì phải kiểm dịch y tế.

Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không phải kiểm tra, kiểm soát về chất lượng, an toàn thực phẩm, trừ trường hợp mua gom hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới mới phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch động vật, thực vật và kiểm dịch thủy sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố trong từng thời kỳ phải được kiểm dịch theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo quy định của Nghị định 14, nếu cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa thuộc Danh mục trên vượt định mức quy định sẽ phải chịu thuế nhập khẩu và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Theo đó, cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

Tin mới lên