Đô thị

Hậu Giang: Chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới 2.700 tỷ đồng

(VNF) - Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã chấp thuận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án khu đô thị khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh. Theo đó, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam - Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm.

Hậu Giang: Chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới 2.700 tỷ đồng

Hậu Giang: Dự án khu đô thị 2.700 tỷ sẽ về tay liên danh THD Việt Nam - HDTC?

Dự án khu đô thị khu vực 4 nằm tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Dự án có quy mô khoảng 27,66ha, sơ bộ tổng mức đầu tư là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án lầ 2.510 tỷ đồng, còn 190 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự kiến, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng hoàn thiện mặt ngoài của block nhà và xây dựng phần thô bên trong sẽ được hoàn thành trong 5 năm, từ 2021-2026. Thời hạn hoạt động cửa dự án là 50 năm.

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang thông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị khu vực 4, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam - Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà đã đăng ký thực hiện dự án.

Theo quy định, để trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị khu vực 4, vốn chủ sở hữu thu xếp là tối thiểu 600 tỷ đồng.

Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh.

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu.

Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.

Qua quá trình thẩm định, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam - Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà được xác định là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm.

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang thông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị khu vực 4, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam - Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà đã đăng ký thực hiện dự án.
Qua quá trình thẩm định, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam - Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà được xác định là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam tại Hậu Giang chuyên hoạt động trong các lĩnh vực như phát triển sinh kế và bảo vệ môi trường bền bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển các dự án Kinh doanh Bất động sản; phát triển Tổ hợp Khu công nghiệp chế biến theo mô hình tuần hoàn; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xúc tiến và hợp tác đầu tư cùng các đối tác trong lĩnh vực năng lượng tái địa nhiệt, năng lượng sinh khối điện khí, sản xuất phân bón hữu cơ và đất sạch...

Về Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, doanh nghiệp này hiện do ông Đinh Trường Chinh làm chủ tịch HĐQT. Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) là doanh nghiệp có tiền thân là "Ban Quản lý công trình nhà ở" trực thuộc Sở Nhà Đất và Công trình công cộng.

Doanh nghiệp hình thành từ năm 1984 và cổ phần hóa từ năm 2015 theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, chính thức trở thành Công ty Cổ phần vào ngày 29/04/2016. Sau 35 năm thành lập, đổi mới và phát triển công ty sở hữu số vốn 2241 tỷ đồng và có kinh nghiệm triển khai trên 35 dự án về bất động sản và khu công nghiệp.

Tin mới lên