Tài chính

HBC lãi trước thuế 481 tỷ nửa đầu năm, gấp 2,5 lần cùng kỳ

(VNF) – HBC đạt 481 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2017, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn này tiếp tục duy trì việc sử dụng mạnh đòn bẩy tài chính khi các hệ số nợ vẫn ở mức cao.

HBC lãi trước thuế 481 tỷ nửa đầu năm, gấp 2,5 lần cùng kỳ

HBC tiếp tục lãi đậm trong nửa đầu năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, theo đó, doanh thu thuần nửa đầu năm 2017 của HBC đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2016.

Do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 90,1% xuống 89% nên lợi nhuận gộp của HBC tăng mạnh hơn cả doanh thu thuần, đạt 745 tỷ đồng, tương ứng tăng 86%.

Kỳ này, chi phí lãi vay của HBC tăng rất mạnh, từ mức 64,8 tỷ đồng lên mức 115 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 168 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận thuần của HBC vẫn đạt 471 tỷ đồng, gấp 2,57 lần kỳ trước.

Kết thúc nửa đầu năm, HBC đạt lợi nhuận trước thuế 481 tỷ đồng, gấp 2,54 lần cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của HBC đạt 12.979 tỷ đồng, tăng 13,3% so với hồi đầu năm, trong đó, chiếm tỷ trọng tài sản lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 8.104 tỷ đồng, tăng 19,6%. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm nay của HBC âm khá nặng (-) 665 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của HBC đến hết ngày 30/6/2017 ở mức 2.022 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm. Nợ phải trả của HBC lên đến 10.957 tỷ đồng, tăng 13,9%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 4.058 tỷ đồng, tăng 28,7%.

Hệ số nợ của HBC tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 5,4 lần, trong khi đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 2 lần.

Tin mới lên