Tài chính tiêu dùng

HD SAISON được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 231/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON).

HD SAISON được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

HD SAISON được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 3 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP-NHNN ngày 31/10/2017 do Thống đốc NHNN cấp cho HD SAISON như sau: “3. Hoạt động khác: d. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước, trên thị trường quốc tế trong phạm vu do NHNN quy định”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP-NHNN ngày 31/10/2017 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính TNHH HD SAISON.

Theo NHNN, HD SAISON có trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi nội dung hoạt động đã được chấp thuận, đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Được thành lập ngày 7/9/2007, Công ty TNHH một thành viên Tài chính Việt Société Générale (SGVF) - tiền thân của HD SAISON là công ty tài chính phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên được NHNN cấp giấy phép hoạt động với số vốn đầu tư ban đầu 520 tỷ đồng. Mục tiêu của SGVF là cung cấp những giải pháp tài chính hiện đại trong lĩnh vực tiêu dùng cá nhân.

Năm 2013, HDBank đã mua lại SGVF và đổi tên thành Công ty Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM, gọi tắt là HDFinance. Năm 2015, HDFinance nhận vốn đầu tư chiến lược từ Tập đoàn tài chính Credit Saison (Nhật Bản) và chính thức mang tên Công ty Tài chính TNHH HD SAISON, gọi tắt là HD SAISON.

HD SAISON hiện là một trong những công ty tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, tập trung các dòng sản phẩm chính: cho vay mua xe máy, các khoản cho vay thiết bị gia dụng, cho vay bằng tiền mặt cho các khách hàng vay mua xe hoặc thiết bị gia dụng có lịch sử trả nợ tốt.

Kết thúc năm 2018 công ty đạt lợi nhuận trước thuế 898 tỷ đồng, tăng 72,7% so với năm 2017 và đóng góp 22% vào tổng lợi nhuận hơn 4.000 tỷ của ngân hàng HDBank hợp nhất. Vốn điều lệ của công ty hiện là 1.400 tỷ đồng.

Tin mới lên