Tài chính tiêu dùng

HD Saison tăng vốn thêm 350 tỷ đồng, riêng HDBank góp 175 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HoSE: HDB) vừa thông báo về việc phê duyệt bổ sung phần vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH HD Saison.

HD Saison tăng vốn thêm 350 tỷ đồng, riêng HDBank góp 175 tỷ đồng

HD Saison tăng vốn thêm 350 tỷ đồng, riêng HDBank góp 175 tỷ đồng

Theo đó, HDBank dự kiến rót thêm 175 tỷ đồng vào HD Saison, nâng tổng giá trị vốn góp vào công ty tài chính này lên 1.175 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu đạt mức 50%.

HD Saison có mức vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. Trong đó, HDBank nắm giữ 50% vốn, Credit Saison (Nhật Bản) nắm giữ 49% vốn và Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC) nắm giữ 1% vốn.

Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), HD Saison sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 2.000 tỷ đồng lên 2.350 tỷ đồng. Ngoài HDBank, các thành viên góp vốn khác sẽ góp thêm 175 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của HD Saison đạt 3.597 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế nhích nhẹ 2,3% lên mức 795 tỷ đồng.

Tổng tài sản của HD Saison tính tới cuối quý III đạt hơn 13.100 tỷ đồng, giảm 18,6% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay giảm hơn 2.000 tỷ đồng về mức 12.305 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu tăng vọt lên 7,4%, trong khi ở những năm trước vẫn được duy trì ở mức dưới 6%.

Một số chỉ số tài chính khác như biên lãi thuần (NIM) của HD Saison đạt 29%, trong khi đầu năm là 26,6%; chi phí vốn đạt 6,1%, trong khi đầu năm là 7,4%; tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) đạt 46,3%, đầu năm là 50,6%.

Về phía HDBank, tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 346.000 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tăng 16,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ duy trì thấp dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,4%, đều thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vượt 12.100 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ tiếp tục là điểm sáng trong 9 tháng đầu năm, với thu nhập thuần tăng 88,6% so với cùng kỳ.

Thu thuần từ dịch vụ tại ngân hàng mẹ đạt gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Hệ số chi phí/tổng thu nhập hoạt động giảm từ 43,8% tại thời điểm 30/9/2020 xuống còn 39%.

Tin mới lên