Tài chính

HDC báo lãi sau thuế 31 tỷ đồng trong quý III, tăng 23%

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) báo lãi sau thuế quý III/2020 tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 31 tỷ đồng. Trên thị trường, thị giá cổ phiếu HDC tăng 47% so với cuối quý II.

HDC báo lãi sau thuế 31 tỷ đồng trong quý III, tăng 23%

Quý III, Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) báo lãi sau thuế 31 tỷ đồng, tăng 23%

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu thuần đạt 194 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, chiếm 70% là doanh thu từ kinh doanh bất động sản.

Khấu trừ giá vốn hàng bán tăng 9% lên 131 tỷ đồng, HDC thu vể 53 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 20% so với quý III/2019. Biên lãi gộp tăng nhẹ lên trên 27%.

Trong quý HDC có khoản chi phí tài chính tăng 135% lên 8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức 8,3 tỷ đồng.

Chốt quý, công ty báo lãi trước thuế 37 tỷ đồng, lãi sau thuế 30,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, HDC ghi nhận doanh thu đạt trên 552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17% và 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có được là do công ty tiết giảm khá tốt giá vốn hàng bán.

So với kế hoạch đặt ra cho năm 2020 là 1.030 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, HDC mới chỉ hoàn thành 53% mục tiêu doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của HDC đạt 2.567 tỷ đồng, tăng 104 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 4,2%. Tài sản ngắn hạn chiếm 1.324 tỷ đồng, giảm 13%, trong đó hàng tồn kho 965 tỷ đồng, tăng 3%. Tài sản cố định tăng 51% lên mức 850 tỷ đồng.

Công ty gia tăng nợ vay thêm 245 tỷ đồng, tương ứng 19%, chiếm phần lớn là chênh lệch tại khoản phải trả ngắn hạn ở dự án Light City (93 tỷ đồng) và vay nợ thuê tài chính dài hạn (80 tỷ đồng).

Kết hợp với vốn chủ sở hữu giảm 12% so với đầu năm, chỉ còn 1.017 tỷ đồng thì hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu của HDC đã tăng từ 1,13 lên 1,52.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch sáng 22/10, cổ phiếu HDC tăng nhẹ lên 22.350 đồng/cổ phiếu, tăng 47% so với cuối quý II. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây là 750.000 đơn vị/phiên.

Tin mới lên