Tiêu điểm

Hé lộ việc sắp xếp nhân sự thành phố Thủ Đức

(VNF) - Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP. HCM gửi Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc TP. HCM giai đoạn 2019 - 2021.

Hé lộ việc sắp xếp nhân sự thành phố Thủ Đức

Sắp xếp nhân sự thành phố Thủ Đức (ảnh minh họa)

Theo UBND TP. HCM, sau khi sắp xếp ba quận 2, 9, Thủ Đức thành "thành phố Thủ Đức", tổng số cán bộ, công chức, viên chức của 3 quận được giao năm 2020 là 1.221 người; số có mặt đến ngày 30/6/2020 là 1.127 người (trong đó biên chế công chức là 984 người và hợp đồng lao động là 143 người).

Sau năm 2025, có 882 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng sẽ được bố trí ở "thành phố Thủ Đức", 399 người bị dôi dư.

Cụ thể, trong năm 2021, bộ máy của chính quyền "thành phố Thủ Đức" gồm 657 người, bao gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch UBND "thành phố Thủ Đức".

653 biên chế công chức và nhân viên hợp đồng lao động còn lại của UBND "thành phố Thủ Đức" trong năm 2021 sẽ gồm thủ trưởng các đơn vị Văn phòng HĐND, UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra.

Sau năm 2025, biên chế công chức và nhân viên hợp đồng lao động của UBND "thành phố Thủ Đức" giảm còn 459 người.

Đối với cơ quan Đảng "thành phố Thủ Đức", biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 là 128 người, bao gồm các chức danh: bí thư, phó bí thư, các trưởng ban: Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh văn phòng. Sau năm 2025, số biên chế công chức và hợp đồng của khối này giảm còn 92 người.

Biên chế công chức và hợp đồng lao động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của "thành phố Thủ Đức" năm năm 2021 là 112 người. Sau năm 2025, biên chế công chức và hợp đồng lao động của khối này sẽ giảm còn 76 người.

Biên chế công chức và hợp đồng các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy "thành phố Thủ Đức" gồm Trung tâm bồi dưỡng chính trị và nhà thiếu nhi năm 2021 là 39 người, sau năm 2025 là 30 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND "thành phố Thủ Đức", gồm các trung tâm: Thể dục thể thao, Văn hoá, Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có biên chế công chức và hợp đồng năm 2021 là 246 người; con số này sau năm 2025 giảm còn 165 người.

Theo UBND TP. HCM, đối với 399 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động dôi dư sau khi thành lập "thành phố Thủ Đức", thành phố đã có phương án bố trí và giải quyết trong 60 tháng.

Cụ thể, trong năm 2021, thành phố sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 26 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

TP. HCM sẽ thực hiện phương án trên trong giai đoạn 2022-2025. Sau năm 2025, số cán bộ, công chức cấp huyện được tinh giản là 243 người, số lượng viên chức, hợp đồng lao động sẽ cắt giảm là 64 người.

Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính của TP. HCM giai đoạn 2019 - 2021, ba quận phía đông thành phố là 2, 9 và Thủ Đức nhập thành đơn vị hành chính mới có tên tạm gọi là "thành phố Thủ Đức". Thành phố mới rộng 211 km2; hơn một triệu người.

Trước đó, ngày 12/10, 100% đại biểu hội đồng nhân dân TP. HCM thông qua nghị quyết về sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức.

Sở Nội cũng vụ đề xuất chọn trụ sở UBND quận 2 hiện nay làm nơi đặt trụ sở Thành ủy "thành phố Thủ Đức"; trụ sở UBND quận 9 làm trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể "thành phố Thủ Đức"; trụ sở UBND quận Thủ Đức làm trụ sở HĐND và UBND "thành phố Thủ Đức".

Tin mới lên