Học thuật

Hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò (crawling peg exchange rate system) là gì?

Hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò là gì?

Hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò (crawling peg exchange rate system) là hình thức của chế độ tỷ giá hối đoái cố định

Hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò (crawling peg exchange rate system) là hình thức của chế độ tỷ giá hối đoái cố định trong đó các đồng tiền quốc gia được cố định (neo) tại giá trị cụ thể nào đó (ví dụ 1 đô la = 0.62 bảng), nhưng được điều chỉnh thường xuyên (hàng tuần, hàng tháng) với lượng nhỏ để có giá trị cố định mới nhằm phanranhs những thay đổi cơ bản trên thị trường hối đoái.

Ví dụ đồng đô la có thể được neo vào đồng bảng với tỷ giá mới 1 đô la = 0.55 bảng (trường hợp phá giá) hoặc 1 đô la = 0.7 bảng (trường hợp tăng giá).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ưu điểm chính của hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò là tránh mất ổn định kinh tế do điều chỉnh không thường xuyên và rời rạc (tỷ giá hối đoái cố định) và tối thiểu hóa sự biến động do biến động tỷ giá

Ví dụ, Mexico sử dụng hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò để giải quyết lạm phát trong cuộc khủng hoảng đồng Peso. 

Trong thực tế, hệ thống tỷ giá hối đoái neo bo có thể không phải là một "hệ thống lý tưởng" trong các tình huống nhất định. Ví dụ, nếu có dòng ngoại tệ đáng kể có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, chính quyền tiền tệ có thể bị "buộc" để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tiền tệ, dẫn đến chi phí phi hệ thống đáng kể. Trong thực tế, chỉ có một vài quốc gia sử dụng hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò.

Tin mới lên