Tài chính

HHC: Lợi nhuận ‘tượng trưng’, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm

(VNF) - Theo báo cáo tài chính đã soát xét của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà (mã HHC, sàn HNX), lợi nhuận nửa đầu năm vừa đủ để không bị thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ nửa đầu năm 2021 đạt 327 tỷ đồng, nhỉnh hơn chút ít so với mức 324 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 200 triệu đồng, một con số vừa đủ để không bị rơi vào thua lỗ. Trước đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 của công ty cũng ở tình trạng tương tự với kết quả 188 triệu đồng.

Mức lợi nhuận ở cả 2 kỳ kế toán nửa đầu năm 2020 và 2021 theo đó chỉ mang tính tượng trưng so với vốn chủ sở hữu 469 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2020 và mức 450 tỷ đồng tại thời điểm giữa năm 2021.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 12 đồng/cổ phiếu và đạt 11 đồng/cổ phiếu của kỳ bán niên năm trước.

Dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong nửa đầu năm 2021 ghi nhận âm hơn 74 tỷ đồng, trước đó trong nửa đầu năm 2020 công ty cũng đã bị âm dòng tiền kinh doanh gần 137 tỷ đồng.

Trong hoạt động đầu tư, nguồn vốn huy động cho việc phát hành trái phiếu dài hạn năm 2018 đã được tạm ứng cho các nhà thầu theo các hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị sản xuất.

Phương án phát hành, mục đích sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu và các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt sau khi đã có đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu.

Tuy nhiên, các hợp đồng mua sắm lắp đặt thiết bị bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra (quá trình tìm kiếm, đàm phán với đối tác nước ngoài, cử chuyên gia sang khảo sát, đánh giá về mặt kỹ thuật…). Lý do công ty đưa ra cho việc chậm này là ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xem thêm: Việt Nam có lượng tiêu thụ ô tô đứng thứ 4 Đông Nam Á trong 6 tháng đầu năm

Tin mới lên