Tài chính

HHS đặt mục tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng, lãi 100 tỷ đồng năm 2018

(VNF) - Theo biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS), năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

HHS đặt mục tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng, lãi 100 tỷ đồng năm 2018

HHS đặt mục tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng, lãi 100 tỷ đồng năm 2018

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 của HHS cho biết năm 2017, HHS đạt gần 1.235 tỷ đồng doanh thu, giảm 21,7% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 92,4 tỷ đồng, giảm 33,5% so với cùng kỳ.

So với kết quả đạt được năm 2017 thì kế hoạch năm 2018 của HHS có phần khiêm tốn hơn. Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

Theo ban giám đốc HHS, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018 dựa trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng các yếu tố khách quan của năm 2017. Do vậy năm 2018, Công ty sẽ lấy ổn định doanh số và lợi nhuận là mục tiêu chính.

Một nội dung khác của Đại hội là giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông. Hội đồng quản trị HHS đã trình và được cổ đông chấp thuận phương án mua tối đa 20 triệu cổ phiếu quỹ. Nguồn để mua là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo riêng tại thời điểm 31/12/2017.

Nội dung duy nhất mà Hội đồng quản trị HHS trình nhưng cổ đông phản bác là phương án trả cổ tức tiền mặt 3,8%, ứng với tổng số tiền thanh toán 102,5 tỷ đồng.

Tin mới lên