Học thuật

Hiệp hội xây dựng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hiệp hội xây dựng (building society) là gì?

Hiệp hội xây dựng là gì?

Hiệp hội xây dựng là định chế tài chính nhận vốn dưới hình thức cổ phần hoặc tiền gửi, sau đó cho vay lại, chủ yếu dưới dạng cho vay để xây dựng hoặc mua nhà ở.

Hiệp hội xây dựng (building society) là định chế tài chính nhận vốn dưới hình thức cổ phần hoặc tiền gửi, sau đó cho vay lại, chủ yếu dưới dạng cho vay để xây dựng hoặc mua nhà ở.

Các hiệp hội xây dựng được hình thành từ thế kỳ 19, là tổ chức tương hỗ, phi lợi nhuận và có mục tiêu khuyến khích mọi người sở hữu nhà ở, cũng như tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp gửi các khoản tiết kiệm của mình. Cổ phần của hiệp hội xây dựng có tính chất giống cổ phần của các công ty, chẳng hạn người nắm cổ phần phải là thành viên của hiệp hội, nhưng mục tiêu của hiệp hội lại gần giống với quỹ tiết kiêm, ngân hàng tiết kiệm và tiền gửi ở đây cũng có tính chất tương tự. Cả cổ phần và tiền gửi đều có thể rút ra với những điều kiện khác nhau, từ rút ngay không cần báo trước đến yêu cầu báo trước 3 tháng. Gần đâu, nhiều hiệp hội xây dựng bắt đầu cho mở tài khoản vãng lai, huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Điều đó hàm ý rằng phạm vi cung cấp dịch vụ của nó ngày càng mở rộng và không có ranh giới rõ ràng giữa hiệp hội xây dựng và ngân hàng thương mại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên