Học thuật

Hiệu quả phân phối là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hiệu quả phân phối (distributive efficiency) là gì?

Hiệu quả phân phối là gì?

Hiệu quả phân phối (distributive efficiency) là phương diện trong hoạt động của thị trường nói lên hiệu quả của thị trường trong việc phân bổ sản lượng của nó từ nhà cung cấp tới người tiêu dùng

Hiệu quả phân phối (distributive efficiency) là phương diện trong hoạt động của thị trường nói lên hiệu quả của thị trường trong việc phân bổ sản lượng của nó từ nhà cung cấp tới người tiêu dùng. Chi phí phân phối bao gồm chi phí vận chuyển, bảo quản và bốc dỡ hàng hóa cộng với lãi gộp của nhà phân phối.

Ngoài ra, nhà cung cấp còn phải chịu chi phí quảng cáo và những chi phí khác để phân biệt sản phẩm, nhằm tạo ra và duy trì nhu cầu về sản phẩm của họ. Hiệu quả phân phối tối ưu đạt được khi chi phí phân phối hiện vật được tối thiểu hóa và chi phí

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế phúc lợi, hiệu quả phân phối là khi hàng hóa và dịch vụ được nhận bởi những người có nhu cầu lớn nhất đối với họ. Abba Lerner lần đầu tiên đề xuất ý tưởng về hiệu quả phân phối trong cuốn sách The Economics of Control của ông được xuất bản năm 1944.

Khái niệm về hiệu quả phân phối dựa trên định luật lợi ích cận biên giảm dần. Theo định luật kinh tế này, khi một người chi tiêu nhiều hơn, anh ta sẽ mua những thứ cung cấp cho anh ta ít tiện ích hơn.

Ví dụ, nếu một người được nhận phiếu quà tặng để tải nhạc miễn phí (và không có cách nào để bán lại phiếu quà tặng này), anh ấy sẽ sử dụng để mua bài hát mà anh ấy sẽ thích nhất. Nếu anh ta được tặng phiếu quà tặng thứ hai, anh ấy sẽ mua bài hát yêu thích thứ hai của mình. Quá trình này tiếp tục mỗi khi người đàn ông tiếp tục nhận được phiếu quà tặng để tải nhạc. Mỗi bài hát lần sau mà người mua mua ít hấp dẫn hơn so với bài hát trước đó.

Tin mới lên