Học thuật

Hiệu ứng Fisher quốc tế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher Effect) là gì?

Hiệu ứng Fisher quốc tế là gì?

Hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher effect) là tình huống trong đó mức chênh lệch lãi suất danh nghĩa giữa các nước phản ánh tốc độ thay đổi dự kiến của tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền của họ.

Hiệu ứng Fisher quốc tế là gì?

Hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher effect) là tình huống trong đó mức chênh lệch lãi suất danh nghĩa giữa các nước phản ánh tốc độ thay đổi dự kiến của tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền của họ.

Chẳng hạn, đô la Mỹ sẽ tăng giá 5%/năm so với đồng bảng Anh, thì để bù lại mức thay đổi dự kiến của tỷ giá giữa hai nước, họ sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất của các chứng khoán tài chính bằng đô la thấp hơn 5%/năm so với lãi suất của các chứng khoán tương đương bằng đồng bảng.

Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế đúng, thì đứng trên quan điểm của người đi vay, chi phí của các khoản vay tương đường bằng những đồng tiền khác nhau sẽ hoàn toàn như nhau, cho dù lãi suất là bao nhiêu

Hiệu ứng Fisher quốc tế có thể so sánh với hiệu ứng Fisher trong nước mà trong đó lãi suất danh nghĩa phản ánh lãi suất thực tế và tốc độ thay đổi dự kiến của giá cả (tức tỷ lệ lạm phát). Vì vậy, cái tương đương với lạm phát trên phạm vi quốc tế là mức thay đổi của  tỷ giá hối đoái

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ hiệu ứng Fisher quốc tế

Giả sử tỷ giá giao ngay hiện tại giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là 1.4339 USD / GBP, lãi suất hiện tại là 5% ở Hoa Kỳ và 7% ở Vương quốc Anh.

Hiệu ứng ước tính tỷ giá hối đoái trong tương lai dựa trên mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa. Nhân tỷ giá hối đoái giao ngay hiện tại với lãi suất danh nghĩa hàng năm của Hoa Kỳ và chia cho lãi suất danh nghĩa hàng năm của Vương quốc Anh sẽ ước tính được tỷ giá hối đoái giao ngay 12 tháng kể từ bây giờ: 1.4339 x [(1+5%)/(1+7%)] = 1.4071

 

 

Tin mới lên