Học thuật

Hiệu ứng giá cả là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hiệu ứng giá cả (price effect) là gì?

Hiệu ứng giá cả là gì?

Hiệu ứng giá cả (price effect) là ảnh hưởng do sự thay đổi đối với lượng cầu về một hàng hóa gây ra

Hiệu ứng giá cả (price effect) là ảnh hưởng do sự thay đổi giá cả đối với lượng cầu về một hàng hóa gây ra. Xem hình dưới

Khi hàng hóa tăng, lượng cầu về nó sẽ giảm, chẳng hạn từ 0e xuống chỉ còn bằng bằng 0g. Hiệu ứng giá cả này có thể tách thành hiệu ứng thay thế (=he) và hiệu ứng thu nhập (gh)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hiệu ứng giá cả là sự tác động đến thị trường dựa trên cách người tiêu dùng tiêu tiền như và là kết quả của hiệu ứng thu nhập. Hiệu quả thu nhập là cách người tiêu dùng chi tiền hoặc yêu cầu dịch vụ và hàng hóa dựa trên sự gia tăng hoặc giảm thu nhập của mình. Hiệu ứng giá cả bao gồm hiệu ứng thu nhập và một yếu tố kinh tế khác, hiệu ứng thay thế. Hiệu ứng thay thế xảy ra khi người tiêu dùng chi tiền cho các dịch vụ và hàng hóa ít tốn kém hơn, dựa trên thực tế là đang có sự giảm thu nhập sẵn có để chi tiêu.

 

Tin mới lên