Tài chính

HNG bị đưa vào diện kiểm soát từ 23/4

(VNF) - Cổ phiếu HNG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, bắt đầu từ ngày 23/4.

HNG bị đưa vào diện kiểm soát từ 23/4

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vào diện kiểm soát giao dịch kể từ ngày 23/4/2020.

Nguyên nhân do HNG đã liên tiếp lỗ sau thuế hơn 659 tỷ đồng năm 2018 và 2.426 tỷ đồng năm 2019. Tại ngày 31/12/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HNG là âm 2.324 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, HNG ghi nhận 23.280,5 tỷ tổng tài sản, giảm khoảng 7.000 tỷ so với đầu kỳ; trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm gần 10.013 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí phát triển vườn cây ăn trái, vườn cao su, vườn cọ dầu và nhà máy sản xuất cọ dầu).

Nợ phải trả giảm đáng kể từ 19.856 tỷ về 13.542,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay giảm mạnh hơn 6.200 tỷ đồng, hiện HNG còn nợ vay ngắn hạn 4.655 tỷ (đầu kỳ khoảng 5.879 tỷ) và nợ vay dài hạn 4.550 tỷ (đầu kỳ hơn 9.551 tỷ đồng).

Trong một diễn biến khác, cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – đơn vị sở hữu hơn 40% vốn HNG tiếp tục nằm trong diện cảnh báo.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là 216,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 là 290,34 tỷ đồng nhưng HAG vẫn trong diện cảnh báo vì công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính của HAG còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc khoản nợ ngắn hạn của tập đoàn tại ngày 31/12/2019 đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.016 tỷ đồng, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Tin mới lên