Tài chính

HNG dự kiến lợi nhuận năm 2018 bằng 1/3 năm 2017, không chia cổ tức

(VNF) - Theo tờ trình gửi tới Đại hội cổ đông thường niên 2018, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE:HNG) dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng trong năm 2018, chỉ bằng 1/3 so với năm 2017. Năm nay, HNG sẽ không thực hiện chia cổ tức.

HNG dự kiến lợi nhuận năm 2018 bằng 1/3 năm 2017, không chia cổ tức

HNG dự kiến lợi nhuận giảm gần 3 lần, không chia cổ tức trong năm 2018

Hoàng Anh Gia Lai Agrico dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/6/2018.

Theo tờ trình gửi ĐHĐCĐ, HNG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.743 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2017 (3.321 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2018 lại giảm đến 66% so với thực hiện năm 2017 (441 tỷ đồng), chỉ đạt mức 150 tỷ đồng.

Năm 2017, đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của HNG là ngành trái cây với 1.167 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,71%. Đứng thứ hai là ngành chăn nuôi bò với doanh thu 757 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,81% trong cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên, so với năm 2016, tỷ trọng ngành chăn nuôi bò của HNG đã giảm 78,17%.

Còn lại là doanh thu đến từ mủ cao su (454 tỷ đồng), doanh thu bán hàng hóa (244 tỷ đồng) và doanh thu đến từ việc bán các sản phẩm ngành đường đạt 80 tỷ đồng.

Tận dụng quỹ đất còn dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia, trong năm 2017, HNG đã trồng được 13.524 ha với 18 loại cây ăn trái khác nhau, trong đó các loại cây chủ lực là chuối, thanh long, xoài, mít, sầu riêng và bưởi.

HNG cho biết năm 2017 công ty chủ trương thu hẹp dần quy mô đàn bò để tập trung vốn cho mảng trái cây. Tuy nhiên thời gian tới, khi đã cân đối được nguồn vốn lưu động, HNG sẽ tiếp tục nhập bò và tổ chức kinh doanh lại mảng bò thịt.

Theo HĐQT HNG thì biên lợi nhuận của mảng chăn nuôi bò thời điểm hiện tại không cao nhưng đây là lợi thế quan trọng để HNG phát triển chuỗi nông nghiệp khép kín và tuân thủ tiêu chuẩn GlobalGAP.

Trong năm 2018, mảng trái cây vẫn là trọng tâm của HNG, dự kiến mang về doanh thu khoảng 3.034 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81% trong cơ cấu doanh thu. Trong đó chuối là cây chủ lực góp phần mang lại doanh thu 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.

Trong năm 2018, HNG sẽ không thực hiện chia cổ tức. Ngoài ra, HĐQT HNG tiếp tục trình cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tin mới lên