Nhân vật

HNX bổ nhiệm cùng lúc 3 phó tổng giám đốc mới

(VNF) - Với việc bổ nhiệm cùng lúc 3 phó tổng giám đốc mới, ban lãnh đạo của HNX hiện có 6 thành viên, gồm: ông Nguyễn Duy Thịnh, chủ tịch; ông Nguyễn Anh Phong, quyền tổng giám đốc và 4 phó tổng giám đốc.

HNX bổ nhiệm cùng lúc 3 phó tổng giám đốc mới

Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hiện nay

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo.

Cụ thể, Chủ tịch HNX ông Nguyễn Duy Thịnh đã ký quyết định bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc HNX, bao gồm: ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc phòng Công nghệ thông tin; ông Đỗ Văn Tâm, Trưởng Ban kiểm soát và bà Vũ Thị Thúy Ngà, Giám đốc phòng Thị trường trái phiếu.

Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Ngoài 3 phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX gồm có: ông Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch Sở; ông Nguyễn Anh Phong, quyền tổng giám đốc; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc thường trực và bà Trần Thị Mỹ An, Kế toán trưởng.

Thống kê của HNX cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 10 với chỉ số HNX-Index đạt 412,12 điểm, tăng 15,33% so với cuối tháng 9. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 2,69 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 128 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.848 tỷ đồng/phiên, giảm 22,4% về khối lượng giao dịch và 15,27% về giá trị giao dịch so với tháng trước đó. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng 109%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 232%.

Tính đến hết tháng 10, khối lượng giao dịch bình quân năm 2021 đạt 148 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 169% cùng kỳ năm 2020), tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.981 tỷ đồng/phiên (tăng 378% so với cùng kỳ 2020).

Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 10 đạt hơn 440 nghìn tỷ đồng, tăng 6,18% so với cuối tháng trước đó. Cũng trong tháng 10, thị trường niêm yết HNX có thêm 2 doanh nghiệp và có thêm 7 doanh nghiệp niêm yết bổ sung với tổng khối lượng niêm yết bổ sung đạt 107,3 triệu cổ phiếu.

Tin mới lên