Tài chính

HNX công bố 93 mã cổ phiếu bị cảnh báo trên UPCoM

(VNF) - Trong số các danh sách cổ phiếu bị cảnh báo, có một số mã đáng chú ý bị hạn chế giao dịch như mã chứng khoán của: Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Sông Đà 1, Sông Đà 12...

HNX công bố 93 mã cổ phiếu bị cảnh báo trên UPCoM

HNX công bố 93 mã cổ phiếu bị cảnh báo trên UPCoM.

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc ban hành Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UPCoM, HNX mới đây đã thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư.

Danh sách bao gồm 9 doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng, 75 mã bị hạn chế giao dịch và 9 mã bị đình chỉ giao dịch.

Trong số các danh sách cổ phiếu bị cảnh báo, có một số mã đáng chú ý bị hạn chế giao dịch như mã của: Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Sông Đà 1, Sông Đà 12...

Danh sách c

Tin mới lên