Nhân vật

HNX đổi sếp: Ông Nguyễn Như Quỳnh giữ ghế Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành

(VNF) - Ông Nguyễn Như Quỳnh sẽ thay bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 1/3.

HNX đổi sếp: Ông Nguyễn Như Quỳnh giữ ghế Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành

Ông Nguyễn Như Quỳnh nhận quyết định bổ nhiệm

Ngày 28/2, tại HNX, Bộ Tài chính đã công bố quyết định về việc giao ông Nguyễn Như Quỳnh, ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành HNX từ ngày 1/3 thay bà Nguyễn Thị Hoàng Lan về nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, tốt nghiệp Tiến sỹ kinh tế tại Đại học Kobe (Nhật Bản), Thạc sỹ tài chính công tại Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản), Cử nhân tài chính nhà nước, Học viện Tài chính.

Ông Quỳnh đã có thời gian 19 năm công tác trong ngành tài chính tại các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Tài chính và từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp-Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính trước khi được bổ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc HNX vào tháng 7/2018.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (sinh năm 1964) là Thạc sỹ quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế Plekhanop, Liên bang Nga; được bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Phó tổng giám đốc HNX từ 2007 - 2012, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc HNX nhiệm kỳ 2012 - 2017. Bà được giao phụ trách ban điều hành HNX từ 1/3/2016.

Trước khi về công tác tại HNX, bà Lan đã có thời gian 18 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, sau khi bà Lan nghỉ hưu, cơ cấu ban điều hành của HNX chỉ còn 3 Phó tổng giám đốc, trong đó ông Quỳnh phụ trách ban điều hành HNX.

 

Tin mới lên