M&A

HNX: Duy nhất 1 phiên thoái vốn diễn ra trong tháng 8

(VNF) - Tháng 8, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ diễn ra 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

HNX: Duy nhất 1 phiên thoái vốn diễn ra trong tháng 8

HNX: Duy nhất 1 phiên thoái vốn diễn ra trong tháng 8

Theo lịch dự kiến, có 3 phiên đăng ký đấu giá trong tháng 8/2020. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên 2 phiên đấu giá đã không diễn ra.

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá duy nhất này đạt hơn 1,3 triệu cổ phần. Số cổ phần trúng giá đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt hơn 17 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 3,1 tỷ đồng, không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 34,2 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 33,1 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%, tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, theo kế hoạch tại HNX sẽ diễn ra 5 phiên đấu giá, bao gồm Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin, Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Tin mới lên