Tài chính

HNX lãi trước thuế 248 tỷ trong năm 2016, vượt 64% kế hoạch năm

(VNF) – HNX báo lãi trước thuế 248 tỷ đồng trong năm 2016, vượt 64% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 509 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm.

HNX lãi trước thuế 248 tỷ trong năm 2016, vượt 64% kế hoạch năm

HNX lãi đậm trong năm 2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất, theo đó, năm 2016, tổng doanh thu của HNX đạt 509 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của sở giao dịch này lên đến 248 tỷ đồng trong năm 2016, vượt 64% kế hoạch năm

Nếu so với năm 2015, lợi nhuận của HNX đã tăng tới 32%, tuy nhiên nếu so với năm 2014, con số của năm 2016 lại thấp hơn 1,2%.

Năm 2017, HNX ước đạt tổng doanh thu 422 tỷ đồng, thấp hơn 3 năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 182 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Theo tổng hợp của HNX, trên sàn HNX, đến cuối năm 2016 có 376 mã chứng khoán niêm yết với giá trị niêm yết là 109.982 tỷ đồng, vốn hóa thị trường đạt 151.813 tỷ đồng, tăng 18% về giá trị niêm yết và 12% về giá trị vốn hóa so với cuối năm 2014.

Trên thị trường UPCoM, cuối năm 2016 có 417 mã chứng khoán đăng ký giao dịch, giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 130 tỷ đồng, vốn hóa thị trường đạt 303 tỷ đồng, tăng lần lượt 146%, 441% và 718% so với cuối năm 2014.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, giá trị niêm yết đạt 930.528 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2014.

Tổng giá trị giao dịch bình quân trên 3 thị trường năm 2016 đạt 6.998 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2014. Đặc biệt, trên thị trường trái phiếu, tỷ trọng giao dịch mua bán lại (Repos) đạt gần 40% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, cho thấy tính thanh khoản của thị trường đã có bước tiến đáng ghi nhận.

Tin mới lên