CTCP Hàng không Vietjet

Địa chỉ: 302/3 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh,
Điện thoại: 2437281828
Fax: 2437281838
Website: http://www.vietjetair.com
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam được thành lập năm 2007 với 3 cổ đông chính là Tập đoàn T&C, Sovico Holdings và HD Bank. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng không. Vietjet Air là hãng hàng không chi phí thấp lớn nhất và hãng hàng không lớn thứ 2 tính theo thị phần tại Việt Nam vào thời điểm 30/06/2016. Trong năm 2016, doanh thu đạt 27.532,1 tỷ đồng, tăng 37,8% so với năm 2015. Vietjet Air đang khai thác 37 đường bay nội địa và 23 đường bay quốc tế với 41 máy bay. Hệ số sử dụng ghế đạt 88%.   
Sàn giao dịch Nhóm ngành
HSX:VJC Hàng không

vietjet air

« 1 2 3 »