Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ,
Điện thoại: 2439288869
Fax: 2439288867
Website: http://www.vpbank.com.vn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, được thành lập vào năm 1993. Ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay tín dụng. Bên cạnh đó, VPBank còn tham gia các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính, quản lý rủi ro và bảo toàn vốn. Tính đến thời điểm 31/12/2016, VPBank có 17,2 ngàn tỷ đồng vốn chủ sở hữu, 228,8 ngàn tỷ đồng tổng tài sản. Cũng trong năm này, VPBank đạt 3.935 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 25,7%, cao nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần. VPBank được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 08/2017.
Sàn giao dịch Nhóm ngành
HSX:VPB Ngân hàng

vpbank

« 1 2 3 »