Tài chính

Hòa Bình (HBC) sắp tổ chức ĐHCĐ bất thường để chuẩn bị phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

Hòa Bình (HBC) sắp tổ chức ĐHCĐ bất thường để chuẩn bị phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu

Ảnh minh họa.

Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/8 tại TP. HCM. Ngày 25/7, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự.

Nội dung họp dự kiến sẽ thông qua một số nội dung như: thay đổi một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Tại đại hội, HBC cũng trình bày chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trong 10 năm tới.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/4, công ty thông qua kế hoạch phát hành tối đa 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành và toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ nhằm giảm áp lực tài chính. Thời gian dự kiến trong năm 2022, năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, chốt quý I/2022, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,6 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 18%.

Năm 2022, HBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 260% so với thực hiện năm 2021. Mức chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu.

Đây là kế hoạch đã điều chỉnh giảm so với dự định ban đầu của HBC. Trước đó, công ty chia sẻ tổng doanh thu mục tiêu là 20.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 420 tỷ đồng.

 

Tin mới lên