Tiêu điểm

Hòa Bình, Vĩnh Long, Bình Phước chi sai ngân sách

(VNF) - 3 địa phương trên đã dùng nguồn thu tiền sử dụng đất và thu xổ số để bố trí tăng chi thường xuyên trái với quy định của luật.

Hòa Bình, Vĩnh Long, Bình Phước chi sai ngân sách

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 15/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, một số ý kiến đại biểu phản ánh, có nhiều địa phương sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết để chi thường xuyên không đúng quy định. Trong đó đáng chú ý là 3 tỉnh, thành gồm Hoà Bình, Vĩnh Long và Bình Phước.

Các địa phương giải trình là do thủ tục đầu tư công quá dài và phức tạp. Vì vậy, địa phương chuyển thành chi sự nghiệp kinh tế để thực hiện khoản chi này cho nhanh.

Tuy vậy, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng sai nguồn là không phù hợp quy định của luật Ngân sách nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương này phải bố trí dự toán ngân sách địa phương các năm sau để hoàn trả đủ số tiền này theo luật định.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, còn nhiều hạn chế trong chi thường xuyên chưa được chấn chỉnh; còn có trường hợp chi không đúng chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng chưa được khắc phục, đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, tồn tại.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo đưa vào dự thảo nghị quyết về các tồn tại, hạn chế và yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Cũng tại cuộc họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 gồm: tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước; bội chi ngân sách nhà nước và tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc.

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử. Theo đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 với 453/457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020:

- Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.279.735.577 triệu đồng.

- Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.352.929.840 triệu đồng.

- Bội chi ngân sách nhà nước là 216.405.589 triệu đồng, bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

- Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 178.515.161 triệu đồng, vay ngoài nước 34.573.432 triệu đồng.

- Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 436.059.742 triệu đồng.

Tin mới lên