M&A

Hóa chất Đức Giang: Chủ tịch mua xong 1 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là chủ tịch Đào Hữu Huyền.

Hóa chất Đức Giang: Chủ tịch mua xong 1 triệu cổ phiếu

Hóa chất Đức Giang: Chủ tịch mua xong 1 triệu cổ phiếu

Theo đó, trong thời gian từ ngày 3/2/2021 – 23/2/2021, ông Đào Hữu Huyền đã mua vào 1 triệu cổ phiếu DGC theo phương thức khớp lệnh qua sàn chứng khoán.

Sau giao dịch, chủ tịch Đào Hữu Huyền nâng tổng số cổ phiếu DGC nắm giữ lên hơn 27,5 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu là 18,51%.

Được biết, con trai của ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh hiện đang nắm giữ hơn 4,35 triệu cổ phiếu DGC. Ông Đào Hữu Duy Anh là thành viên HĐQT và tổng giám đốc của Hóa chất Đức Giang.

Như vậy, chủ tịch Đào Hữu Huyền và người có liên quan đang nắm giữ tổng cộng hơn 31,8 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 21,43% vốn điều lệ.

Cuối tháng 1 vừa qua, ban lãnh đạo Hóa chất Đức Giang đã thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do chủ tịch Đào Hữu Huyền đại diện nắm giữ 100% vốn.

Người đại điện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp là ông Ninh Ngọc Cử.

Cùng lúc, Hóa chất Đức Giang cũng thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2021 với với doanh thu hợp nhất kỳ vọng đạt hơn 1.940 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 250 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2020.

Năm 2020, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 6.236 tỷ đồng và báo lãi sau thuế gần 950 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,5% và 66% so với thực hiện 2019. Với kết quả này, tập đoàn đã vượt 35% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DGC tăng 24% lên 5.873 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.136 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.585 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 848 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản.

DGC mở cửa phiên 24/2/2021 ở mức giá 60.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 8.900 tỷ đồng.

Tin mới lên