Tài chính

Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 117%

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu vào ngày 6/6/2022 tới đây.

Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 117%

Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 200 triệu cổ phiếu

Theo đó, DGC dự kiến trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 117%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sẽ nhận được 117 cổ phiếu mới.

DGC hiện đang lưu hành hơn 171 triệu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là 873 đơn vị. Tổng số cổ phiếu mà công ty sẽ phát hành là hơn 200 triệu đơn vị, nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.710 tỷ đồng lên hơn 3.712 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành này được ĐHCĐ thường niên của DGC thông qua vào cuối tháng 3 vừa qua, cùng với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, đại hội hội cũng thông qua kế hoạch phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP dành cho người lao động, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%, dự kiến thực hiện trong năm 2022. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Tính cả phương án phát hành ESOP, vốn điều lệ của DGC có thể tăng lên gần 3.800 tỷ đồng.

Chốt quý I, DGC ghi nhận doanh thu đạt 3.634 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.506 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và tăng gấp 5 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, DGC lên kế hoạch doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 39% so với thực hiện năm ngoái. 

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 30% kế hoạch về doanh thu và 43% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu DGC đóng cửa phiên 23/5 ở mức giá 214.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 36.700 tỷ đồng.

Tin mới lên