Tài chính

Hóa chất Đức Giang (DGC) lấn sang bất động sản, đặt mục tiêu quý I lãi 250 tỷ

(VNF) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông báo về việc thành lập pháp nhân mới hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kế hoạch kinh doanh quý I/2021.

Hóa chất Đức Giang (DGC) lấn sang bất động sản, đặt mục tiêu quý I lãi 250 tỷ

Hóa chất Đức Giang (DGC) lấn sang bất động sản, đặt mục tiêu quý I lãi 250 tỷ

Theo đó, DGC sẽ thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đức Giang (DGLand) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do Chủ tịch HĐQT DGC Đào Hữu Huyền đại diện nắm giữ 100% vốn.

Người đại điện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp là ông Ninh Ngọc Cử.

HĐQT DGC cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh quý I/2021 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt hơn 1.940 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2020.

Năm 2020, DGC ghi nhận doanh thu đạt 6.236 tỷ đồng, báo lãi sau thuế gần 950 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,5% và 66% so với thực hiện 2019. Với kết quả này, công ty đã vượt 35% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DGC tăng 24% lên 5.873 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.136 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.585 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 848 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản.

Trên thị trường, kết phiên 26/1, cổ phiếu DGC giảm 2.300 đồng xuống 52.400 đồng/cổ phiếu, tức giảm 4,2%.

Tin mới lên