Tài chính

Hóa chất Đức Giang: Lãi 6 tháng tăng gấp 5,4 lần, hoàn thành 97% kế hoạch cả năm

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt là hơn 7.636 tỷ đồng và 3.401 tỷ đồng, tương ứng tăng 91,5% và tăng 444% so với cùng kỳ năm 2021.

Hóa chất Đức Giang: Lãi 6 tháng tăng gấp 5,4 lần, hoàn thành 97% kế hoạch cả năm

Hóa chất Đức Giang: Lãi 6 tháng tăng gấp 5,4 lần, hoàn thành 97% kế hoạch cả năm

DGC vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần ghi nhận hơn 4.002 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ nhờ doanh thu và giá bán các mặt hàng. Cụ thể, doanh thu phốt pho vàng tăng 185%, doanh thu các mặt hàng phân bón tăng 62,8%, doanh thu WPA tăng 22,7%.

Trong khi đó, giá vốn chỉ tăng ở mức 21,6%, giúp biên lãi gộp leo dốc từ mức 24,28% (quý II/2021) lên mức 53,1%. Lợi nhuận gộp quý II tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ, đạt hơn 2.125 tỷ đồng.

Tương tự hoạt động cốt lõi, hoạt động tài chính cũng ghi nhận doanh thu tích cực tăng gấp 3,3 lần, đạt hơn 107 tỷ đồng chủ yếu ở lãi tiền gửi có kỳ hạn và lãi chênh lệch tỷ giá.

Trừ đi các chi phí trong kỳ, DGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.894 tỷ đồng trong quý II, tăng gấp 5,7 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, tập đoàn lần lượt đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt là hơn 7.636 tỷ đồng và 3.401 tỷ đồng, tương ứng tăng 91,5% và tăng 444% (tăng gấp 5,4 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, DGC lên kế hoạch doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 39% so với thực hiện năm ngoái.

Như vậy, sau 2 quý đầu năm, DGC đã hoàn thành lần lượt 63% kế hoạch về doanh thu và 97% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của DGC đạt hơn 11.400 tỷ đồng, tăng 33,8% so với thời điểm đầu năm 2022. Trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 5.984 tỷ đồng, tăng thêm hơn 2.300 tỷ đồng và chiếm 52% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt hơn 1.591 tỷ đồng, tăng 14,8% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tính tới cuối quý II giảm 13%, đạt hơn 1.902 tỷ đồng. Trong đó nợ vay đạt hơn 987 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Cổ phiếu DGC đóng cửa phiên 19/7 ở mức giá 97.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 36.100 tỷ đồng.

Tin mới lên