Tài chính

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lãi đậm từ kinh doanh nông nghiệp

(VNF) - Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là thép, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long còn lãi đậm từ mảng nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020.

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lãi đậm từ kinh doanh nông nghiệp

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lãi đậm từ kinh doanh nông nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đạt trên 39.600 tỷ đồng, tăng gần 30% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 32%.

Cùng với đó, tập đoàn này cũng ghi nhận doanh thu tài chính trên 420 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu do ghi nhận tăng lãi chênh lệch tỷ giá.

Trong kỳ, chi phí tài chính của Hòa Phát tăng gấp 2,5 lần lên gần 1.400 tỷ đồng (chủ yếu do tăng lãi vay); trong khi đó, chi phí bán hàng ở mức gần 520 tỷ đồng, tăng 12%; chi phí quản lý doanh nghiệp trên 300 tỷ đồng, tăng 36%.

Mặc dù chi phí tăng mạnh nhưng kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Hòa Phát vẫn đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 24% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5.752 tỷ đồng.

Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là thép, một mảng kinh doanh khác cũng đem về lợi nhuận không nhỏ cho Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long là mảng kinh doanh nông nghiệp.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy quý II/2020, mảng nông nghiệp đem về cho tập đoàn này tới 387 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trước đó, trong quý I, mức lợi nhuận đem về lên tới 517 tỷ đồng.

Do doanh thu nội bộ là không đáng kể nên có thể tính toán được rằng, lợi nhuận trước thuế mảng nông nghiệp của Hòa Phát lên đến 900 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Cùng kỳ năm ngoái, mức lợi nhuận trước thuế ghi nhận chỉ khoảng 120 tỷ đồng. Mức tăng đột biến của năm nay một phần nhờ vào diễn biến rất thuận lợi trên thị trường thịt lợn.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Hòa Phát đạt mức trên 112.600 tỷ đồng, được hình thành từ khoảng 52.600 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 60.000 tỷ đồng nợ phải trả (trong đó, nợ vay ở mức trên 42.000 tỷ đồng).

Tin mới lên