Tài chính

Hoa Sen Group: Tồn kho 'dắt tay' nợ vay cùng giảm mạnh trong quý đầu năm 2019

(VNF) - Quý đầu năm 2019, hàng tồn kho của Hoa Sen Group giảm gần 2.100 tỷ đồng, tương đương giảm 31%. Song song, nợ vay cũng giảm mạnh 24%, tương đương 3.430 tỷ đồng.

Hoa Sen Group: Tồn kho 'dắt tay' nợ vay cùng giảm mạnh trong quý đầu năm 2019

Hoa Sen Group: Tồn kho 'dắt tay' nợ vay cùng giảm mạnh trong quý đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, HoSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ tài chính 2018 - 2019 (từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/3/2019).

Theo báo cáo, quý vừa qua, Hoa Sen ghi nhận 6.911 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,8% so với cùng kỳ niên độ trước. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 782 tỷ đồng, giảm 25%.

Song hành cùng với việc doanh thu giảm, chi phí của tập đoàn này cũng đồng loạt giảm trong quý vừa qua. Cụ thể, chi phí lãi vay ở mức 192 tỷ đồng, giảm 11%; chi phí bán hàng ở mức 434 tỷ đồng, giảm gần 1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 123 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ.

Kết thúc quý II niên độ 2018 - 2019, lợi nhuận trước thuế của Hoa Sen đạt 54,4 tỷ đồng, giảm 53%. Lũy kế 6 tháng, Hoa Sen ghi nhận 115 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng chưa đầy 1/3 cùng kỳ niên độ trước.

Tính đến hết ngày 31/3/2019, tổng tài sản của Hoa Sen đạt 18.364 tỷ đồng, giảm 14% so với hồi đầu năm. Trong đó giảm mạnh nhất là hàng tồn kho với mức giảm 31%, tương đương giảm gần 2.100 tỷ đồng, về mức 4.528 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Hoa Sen đến hết ngày 31/3/2019 ở mức 5.224 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% sau 3 tháng. Nợ phải trả ở mức 13.139 tỷ đồng, giảm 18%; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 10.910 tỷ đồng, giảm 24%, tương đương giảm 3.430 tỷ đồng.

Tin mới lên