Tài chính

Hoa Sen muốn huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cố phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE:HSG) thông báo 28/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ đông của doanh nghiệp nhằm thực hiện lấy ý kiến về chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác.

Hoa Sen muốn huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu

Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Hoa Sen với mức vốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

Phương án phát hành, tỷ lệ và mức giá, thời gian phát hành và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 3/4 đến 26/4.

Giai đoạn 2017 - 2018, Hoa Sen phải đối mặt với khó khăn chồng chất khi thị trường thép diễn biến thất thường đẩy chi phí giá vốn tăng cao. Tính đến hết ngày 30/9/2018, dư nợ vay của Hoa Sen đạt 14.000 tỷ đồng, chiếm gần 70% vốn. Ngoài ra, gánh nặng hàng tồn kho cũng góp phần bào mòn lãi của doanh nghiệp này. Kết quả, HSG chỉ ghi nhận khoản lợi nhuận 410 tỷ đồng trong niên độ 2017 - 2018, giảm 69% so với năm trước và là mức thấp nhất trong 4 niên độ vừa qua.

Bước sang niên độ 2018 - 2019, Hoa Sen công bố thực hiện "tái cấu trúc hệ thống". Theo đó, tập đoàn này đã đóng cửa 21 chi nhánh trên cả nước và thông báo chấm dứt hoạt động 10 chi nhánh khác. 

Phương án tái cấu trúc hệ thống phân phối cấp tỉnh này đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, tại mỗi tỉnh/thành, Tập đoàn Hoa Sen sẽ chọn 1 chi nhánh để thành lập chi nhánh tỉnh. Các chi nhánh còn lại trong tỉnh/thành đó sẽ được chuyển đổi thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh (với hình thức pháp lý là "Địa điểm kinh doanh").

"Việc tái cấu trúc theo mô hình trên là nhằm tăng cường hiệu quả quản trị đối với hệ thống phân phối, góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực trong công tác điều hành hệ thống phân phối, củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa và không làm giảm số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên thị trường", lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen khẳng định.

Niên độ 2018 - 2019, Hoa Sen đặt kế hoạch thận trọng vì sự báo tình hình thị trường thép trong năm 2019 tiếp tục có những diễn biến khó lường. Cụ thể, mục tiêu của Hoa Sen là doanh thu thuần đạt 31.500 tỷ đồng, giảm 9% so với niên độ 2017 - 2018; Lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng, tăng 22% so với niên độ trước.

Tin mới lên