M&A

Hoa Sen phải bán hết cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi mua mới 22 triệu đơn vị

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi mua mới 22 triệu đơn vị.

Hoa Sen phải bán hết cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi mua mới 22 triệu đơn vị

Hoa Sen phải bán hết cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi mua mới 22 triệu đơn vị

Theo phúc đáp tại Công văn số 405/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 1/1/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật chứng khoán năm 2016.

Các công ty trên “không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó”.

Do đó, HĐQT Hoa Sen đã thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ do tập đoàn này mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện thực hiện mua cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu quỹ mà Hoa Sen đăng ký bán là 327.100 đơn vị, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Thời gian giao dịch dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2021. Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình ĐHCĐ thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là 9/3/2021. Thời gian thực hiện lấy ý kiến là từ ngày 20/3/2021 đến ngày 5/4/2021.

Như vậy, sau khi hoàn tất bán toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ và được ĐHCĐ thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ, Hoa Sen sẽ tiến hành mua lại 22 triệu cổ phiếu HSG như dự kiến trước đó để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến diễn biến giá của HSG.

Trong niên độ tài chính 2020-2021, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I niên độ tài chính 2020-2021, Hoa Sen báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 9.099,6 tỷ đồng và 572 tỷ đồng, tương ứng tăng 38% và tăng 215% so với cùng kỳ niên độ trước.

HSG mở cửa phiên 18/2/2021 ở mức giá 25.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 11.200 tỷ đồng.

 

Tin mới lên