Tài chính

Hoa Sen tổ chức đại hội bất thường bàn về phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, HoSE: HSG) vừa công bố thông tin về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường niên độ tài chính 2019-2020.

Hoa Sen tổ chức đại hội bất thường bàn về phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược

Tập đoàn Hoa Sen dự kiến phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Theo đó, ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 8/8/2020, chốt danh sách tham dự cuộc họp vào ngày 20/7/2020.

HĐQT của Tập đoàn Hoa Sen dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung về chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Đồng thời, HĐQT cũng đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền để thực hiện một số công việc liên quan đến phát hành như chọn đối tác, quyết định giá phát hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tập đoàn và tổ chức thực hiện phương án phát hành.

HĐQT Tập đoàn Hoa Sen nhận định rằng trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đều đang gặp nhiều khó khăn thách thức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hoa Sen cần hợp tác với những đối tác cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, năng lực quản trị và uy tín tốt trên thị trường để cùng đồng hành ổn định, bền vững trong tương lai. 

Về tình hình kinh doanh của Hoa Sen, 8 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020, doanh thu của tập đoàn này đạt 17.068 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch cả niên độ; lợi nhuận sau thuế đạt 584 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch.

Lý giải về hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua, phía Hoa Sen cho biết đã triển khai tái cấu trúc, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin ERP và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường.

Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen hiện đang giao dịch ở mức giá 11.450 đồng/cổ phiếu (giá mở cửa ngày 1/7/2020). Vốn hóa thị trường của HSG hiện đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Tin mới lên