Tài chính

Hoàn tất chào bán cổ phiếu, SSI trở lại ngôi đầu vốn điều lệ ngành chứng khoán

(VNF) - SSI vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, thành công tăng vốn điều lệ lên 14.911 tỷ đồng, qua đó trở lại ngôi đầu ngành chứng khoán xét theo vốn điều lệ.

Hoàn tất chào bán cổ phiếu, SSI trở lại ngôi đầu vốn điều lệ ngành chứng khoán

Hoàn tất chào bán cổ phiếu, SSI trở lại ngôi đầu vốn điều lệ ngành chứng khoán

Công ty Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, công ty này đã hoàn tất phân phối hơn 496 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% lượng cổ phiếu chào bán, thu về 7.445 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của SSI tăng từ 9.947 tỷ đồng lên 14.911 tỷ đồng, qua đó trở lại ngôi đầu ngành chứng khoán xét theo vốn điều lệ.

Trước đó, ngôi đầu vốn điều lệ ngành chứng khoán thuộc về Công ty Chứng khoán VNDirect với 12.178 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh riêng lẻ, trong quý II/2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SSI đạt lần lượt 1.578,8 tỷ đồng và 518,1 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, công ty này ghi nhận khoản doanh thu 3.585,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.375,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,5% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đi sâu hơn, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn và có nhiều biến động, doanh thu từ Dịch vụ chứng khoán của SSI trong quý II đạt 946,2 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù thị trường biến động mạnh, tổng giá trị SSI bán giải chấp trong quý ở mức thấp so với tình hình thị trường và không để phát sinh nợ xấu, theo thông tin từ SSI.

Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý II tiếp tục tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 21% so với quý I/2022.

Với các hoạt động kinh doanh khác, doanh thu từ hoạt động Đầu tư cũng như hoạt động Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đạt lần lượt 425,7 tỷ đồng và 170 tỷ đồng. Phía SSI cho biết hoạt động Đầu tư tiếp tục được duy trì trên cơ sở thận trọng, tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao và thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến sẽ phát hành thêm chứng quyền mới trong nửa cuối năm 2022, khi mặt bằng giá đã thấp hơn nhiều so với đầu năm, giúp nhà đầu tư tăng khả năng sinh lời.

Trong khi đó, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và doanh thu khác ghi nhận 36,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới lên