Tài chính

Hoàng Anh Gia Lai 'bán chui' hơn 14 triệu cổ phiếu HNG

(VNF) - Hoàng Anh Gia Lai đã đăng ký bán hơn 14 triệu cổ phiếu HNG từ ngày 15/2/2016 nhưng không báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch.

Hoàng Anh Gia Lai 'bán chui' hơn 14 triệu cổ phiếu HNG

Ngày 14/3, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) đã đăng ký bán 14.202.500 cổ phiếu HNG từ ngày 15/02/2016 nhưng không báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch.

Trước đó, ngày 10/03, HAG công bố thông tin liên quan đến giao dịch bán 5,82 triệu cp HNG trong khoảng thời gian từ 01/03 - 04/03/2016 được thực hiện bởi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Gia Lai nhằm giải chấp chứng khoán cầm cố để thu hồi nợ vay.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của HAG tại HNG giảm xuống từ hơn 548,9 triệu cổ phiếu, chiếm 77,51% vốn điều lệ, xuống còn hơn 543 triệu cổ phiếu, chiếm 76,69% vốn điều lệ. 

Tuy nhiên, theo báo cáo quản trị năm 2015 của HNG, HAG sở hữu hơn 563 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng tỷ lệ 79,52%. Nghĩa là HAG đã bán hơn 14 triệu cổ phiếu này nhưng không báo cáo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư được biết.

Ngày 14/3, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chính thức công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015 với kết quả lỗ hơn 566 tỷ đồng, ghi nhận mức lỗ lần đầu tiên kể từ khi niêm yết.

Theo đó, trong quý IV/2015, doanh thu thuần hợp nhất HAG đạt hơn 1.049 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng giá vốn hàng bán còn tăng mạnh hơn, gấp đôi so với cùng kỳ, khiến cho lãi gộp HAG quý IV/2015 chỉ còn hơn 123,5 tỷ đồng, giảm 35% so cùng kỳ năm 2014. Trong kỳ, HAG còn chịu chi phí lãi vay đến 326 tỷ đồng trong khi quý 4/2014 chỉ gần 203 tỷ đồng.

Không những vậy, HAG còn chịu khoản lỗ khác gần 426 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 26 tỷ đồng) mà nguyên nhân là từ chi phí thanh lý ngành khoáng sản hơn 396 tỷ đồng. Theo HAG, Tập đoàn đã đóng cửa các mỏ và không khai thác nữa nên xóa sổ các khoản đầu tư thiết bị hạ tầng ngành khai khoáng.

Từ những yếu tố trên đã làm cho HAG chấp nhận chịu lỗ hơn 566 tỷ đồng trong quý cuối năm 2015, ghi nhận quý đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2008.

Lũy kế cả năm 2015, HAG ghi nhận doanh thu thuần gần 6.253 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng trọng yếu từ chi phí lãi vay gia tăng cũng như lỗ khác từ việc thanh lý ngành khai khoáng nên HAG chỉ còn lãi ròng hơn 574 tỷ đồng, giảm 58% so với năm 2014. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu xấp xỉ 701 đồng/cổ phiếu.

Nợ phải trả của HAG đã tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2015, lên 32.640 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 12.790 tỷ đồng và nợ dài hạn gần 19.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 70% so với cuối năm 2014.

Tin mới lên