Tài chính

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt về thuế hơn 800 triệu đồng

(VNF) - Cục thuế tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Group, HoSE: HAG) về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tằng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt về thuế hơn 800 triệu đồng

HAGL Group bị xử phạt về thuế hơn 800 triệu đồng.

Theo đó, HAGL Group đã có hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017, 2018, 2019; khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong niên độ kế toán từ năm 2017 đến năm 2019.

Tổng số tiền phạt cho các hành vi trên là 120,57 triệu đồng và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Số tiền truy thu thuế mà HAG phải nộp là hơn 566 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 135 triệu đồng.

Như vậy, tổng số phiền phạt về thuế của HAG là 821 triệu đồng với 1 tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần.

Ngoài ra, HAGL Group phải giảm số lỗ chuyển sang kỳ sau trên tờ khai quyết thuế TNDN số tiền hơn 294 tỷ đồng. Trong đó số lỗ phải giảm chuyển sang kỳ sau của năm 2017 là 131 tỷ đồng, năm 2018 là 115 tỷ đồng, năm 2019 là 47 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của HAGL không mấy khả quan khi liên tục lỗ ròng từ quý II/2019 đến nay.

Doanh thu thuần quý II/2020 của HAG tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 636 tỷ đồng chủ yếu nhờ mức tăng doanh thu trái cây. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán quá cao làm lợi nhuận gộp giảm 17%.

Sau khi khấu trừ lỗ từ hoạt động tài chính và các khoản chi phí, HAG báo lỗ sau thuế trong quý II/2020 là 64 tỷ đồng.

Trong năm 2020, HAG đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần mục tiêu là 5.082 tỷ đồng, lỗ trước thuế dự kiến là 356 tỷ đồng.

Định hướng kinh doanh năm 2020 của HAG vẫn tập trung chủ yếu vào mảng cây ăn trái và cây cao su. 

Tin mới lên