Tài chính

Hoàng Anh Gia Lai chi 2.875 tỷ mua trái phiếu VPBank trước hạn để cơ cấu nợ

(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE:HAG) và Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE:HNG) vừa công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu (đảm bảo bằng tài sản) nhằm cơ cấu nợ.

Hoàng Anh Gia Lai chi 2.875 tỷ mua trái phiếu VPBank trước hạn để cơ cấu nợ

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu đến giữa năm 2021 sẽ hết nợ.

Số tiền mà HAG và HNG chi ra là 2.875 tỷ đồng để mua lại 2.820 tỷ đồng trái phiếu VPBank trước hạn.

Trong đó, HAG mua lại 1.120 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 991 tỷ đồng đáo hạn tháng 12/2021 và 129 tỷ đồng đáo hạn tháng 12/2020.

HNG mua lại 1.700 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 306,5 tỷ đồng đáo hạn tháng 12/2020 và 1.394 tỷ đồng đáo hạn tháng 12/2021.

Trái phiếu mà 2 công ty mua lại đều có tài sản đảm bảo và không chuyển đổi.

Trước đó, trả lời câu hỏi của cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2019 về tình hình trả nợ của Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ: “Chủ trương HAGL và HAGL Agrico là một, tôi và anh Dương (Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương) thống nhất nông nghiệp không tăng dư nợ đến 2022, mà giảm nợ, giảm 6.000 tỷ trong năm 2019 và con số cho 2020 tương tự, dự kiến giữa năm 2021 là hết nợ”.

Tại báo cáo thường niên 2018, Hoàng Anh Gia Lai nhận định "Áp lực thanh khoản vẫn là bài toán khó mà HAGL cần sớm tìm ra lời giải". Tính đến ngày 31/12/2018, HAGL còn lỗ lũy kế hơn 36 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn.

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018 của HAGL tiếp tục được lập trên giả định hoạt động liên tục. Tính đến cuối năm 2018, mặc dù có giảm, tuy nhiên nợ vay vẫn chiếm 50% tổng tài sản, nhìn chung tổng nợ vẫn cao hơn vốn chủ sở hữu.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên