Học thuật

Hoạt động bất hợp pháp là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hoạt động bất hợp pháp (illegal activities) là gì?

Hoạt động bất hợp pháp là gì?

Hoạt động bất hợp pháp (illegal activites) những hoạt động kinh tế không được luật pháp thừa nhận.

Hoạt động bất hợp pháp (illegal activites) những hoạt động kinh tế không được luật pháp thừa nhận như buôn lậu, trôn thuế... Các hoạt động này không được đưa vào các tài khoản thu nhập quốc dân của một nước. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ở nhiều quốc gia, đánh bạc, mại dân không bị coi là những hoạt động phi pháp, tuy nhiên ở Việt Nam, những hoạt động nay lại bất hợp pháp, do đó, không được đưa vào khái niệm sản xuất và thu thập dữ liệu của thống kê Việt Nam. Vì thế, Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng GSO cho biết GSO sẽ trao đổi với các bộ, ngành liên quan để thống nhất quan niệm thế nào là hoạt động kinh tế phi pháp và cách thu thập thông tin như thế nào để có phương thức tính toán phù hợp cho GDP của Việt Nam.

Tin mới lên