Học thuật

Hoạt động kinh tế phi thị trường là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hoạt động kinh tế phi thị trường (nonmarket economic activity) là gì?

Hoạt động kinh tế phi thị trường là gì?

Hoạt động kinh tế phi thị trường (nonmarket economic activity) là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế về cơ bản là hợp pháp, nhưng không được ghi chép và tổng hợp trong các khoản thu nhập quốc dân của một nước

Hoạt động kinh tế phi thị trường là gì?

Hoạt động kinh tế phi thị trường (nonmarket economic activity) là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế về cơ bản là hợp pháp, nhưng không được ghi chép và tổng hợp trong các khoản thu nhập quốc dân của một nước. Một số lao động và các đầu vào khác sử dụng trong các hoạt động không được trả tiền cho công việc đã làm và vì vậy không được ghi chép.

Những ví dụ về loại hoạt động này là nấu nướng trong gia đình, việc làm vệ sinh nhà ở của các bà nội trợ, hoạt động từ thiện không được trả tiền của các tổ chức tình nguyện v.v... Chúng không được ghi chép và tổng hợp vì không tạo ra các luồng thu nhập tương ứng.

Việc bỏ qua các hoạt động này gây ra những khó khăn cho sự so sánh quốc tế đối với các chỉ tiêu về tổng thu nhập quốc dân, ít nhất là vì khu vực nông thôn có xu hướng tự cung tự cấp nhiều hơn trong khi khu vực thành thị có xu hướng mua mọi thứ mà họ cần

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự khác nhau giữa hoạt động kinh tế thị trường và hoạt động kinh tế phi thị trường

Hoạt động thị trường

Các hoạt động thị trường liên quan đến các hoạt động đó được thực hiện cơ bản cho mục đích bán hàng trên thị trường và bao gồm thù lao hoặc lợi nhuận. Nói một cách đơn giản, động cơ chính của việc thực hiện các hoạt động này là kiếm lợi nhuận bằng cách bán sản lượng trên thị trường.

Hoạt động thị trường gồm sản xuất hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả các dịch vụ của chính phủ.

Ví dụ của hoạt động thị trường là một nhà cung cấp rau bán rau, một cửa hàng tạp hóa bán hàng tạp hóa, một thợ đóng giày bán giày, một thương gia nói chung bán người tiêu dùng bền vv

Hoạt động phi thị trường 

Các hoạt động phi thị trường là những hoạt động chủ yếu được thực hiện với mục đích tự tiêu thụ. Những hoạt động này không mang lại lợi nhuận vì chúng là để tự tiêu thụ.

Sản lượng của các hoạt động phi thị trường không phải là để bán trên thị trường cũng như để kiếm lợi nhuận. Những hoạt động này có thể dùng để tiêu thụ và chế biến các sản phẩm chính để sử dụng riêng.

Ví dụ là khi một nông dân trồng chủ yếu cho bản thân và gia đình và không phải để kiếm lợi nhuận.

Tin mới lên