Thị trường

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương trình ATM F0 - nguồn nhân lực chống dịch

(VNF) - Những người từng là F0, khỏi bệnh, sẽ được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tuyển làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch, được trả lương 6-8 triệu/tháng.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương trình ATM F0 - nguồn nhân lực chống dịch

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng trong lúc bùng phát Covid-19

"ATM F0 chống dịch” là chương trình mang tâm nguyện gây quỹ hỗ trợ kinh phí cho các F0 đã khỏi bệnh có việc làm, có thu nhập gặp khó khăn do dịch bệnh và tạo cơ hội hỗ trợ đội ngũ y tế.

Theo đó, các F0 đã khỏi bệnh khi tham gia chương trình “ATM F0 chống dịch” sẽ được tổ chức thành lực lượng tuyến đầu đặc biệt khi họ trở lại các cơ sở y tế, bệnh viện, các khu cách ly để chia sẻ công tác hậu cần, chăm sóc những bệnh nhân Covid -19 khác đang rất cần sự giúp đỡ.

Đội ngũ chống dịch mới này sẽ chỗ trợ các y, bác sĩ khi chăm sóc các ca F0 trong sinh hoạt hàng ngày; hoặc được huấn luyện cấp tốc về những kiến thức cơ bản để theo dõi tình trạng oxy máu, tình trạng khó thở, huyết áp… của người bệnh.

Các F0 đã khỏi bệnh này rất giúp các y bác sĩ phát hiện kịp thời những thay đổi bất thường của bệnh nhân để thông tin cho nhân viên y tế xử lý, giúp giảm tải áp lực để đội ngũ y tế tập trung vào chuyên môn cứu người.

Tham gia “ATM F0 chống dịch”, mỗi tình nguyện viên sẽ được chương trình hỗ trợ từ 6 – 8 triệu đồng/tháng để có thêm chi phí trang trải cho sinh hoạt hàng ngày.

Ngay sau khi phát động, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đã ủng hộ chi phí cho 100 ca F0 đã khỏi bệnh tham gia chương trình này.

Tin mới lên