Học thuật

Hội đồng cố vấn kinh tế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hội đồng cố vấn kinh tế (Council of Economic Advisers - CEA) là gì?

Hội đồng cố vấn kinh tế là gì?

Hội đồng cố vấn kinh tế (Council of Economic Advisers - CEA) là cơ quan chấp hành của chính phủ Mỹ được thành lập năm 1946 với nhiệm vụ là cơ quan cố vấn chủ yếu về kinh tế cho Tổng thống Mỹ.

Hội đồng cố vấn kinh tế (Council of Economic Advisers - CEA) là cơ quan chấp hành của chính phủ Mỹ được thành lập năm 1946 với nhiệm vụ là cơ quan cố vấn chủ yếu về kinh tế cho Tổng thống Mỹ. Chức năng chủ yếu của nó là tiến hành các dự báo kinh tế vĩ mô phục vụ cho dự toán ngân sách và viết báo cáo kinh tế của Tổng thống- tài liệu thường được công bố vào tháng 2 và trình bày những nhận định về các sự kiện kinh tế trong năm trước cũng như các biến cố lớn mà nền kinh tế phải đương đầu.

Hội đồng thường có 3 thành viên là các nhà kinh tế có uy tín cao. Thành viên của Hội đồng và nhân viên của nó tham gia vào các cuộc hội thảo liên ngành, trong đó họ thường đại diện cho lợi ích toàn cục của nền kinh tế, chống lại lợi ích cục bộ của các bộ và cơ quan tương đương. Mặc dù quyền lực chính trị của nó không mạnh, nhưng trình độ chuyên môn cao về kinh tế cho phép nó có tiếng nói đáng kể trong quá trình hoạch định chính sách.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên