Đô thị

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nói gì về bê bối chất lượng tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(VNF) - Đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Cơ quan Thường trực Hội đồng) cho rằng: Theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, việc quản lý và giám sát đảm bảo chất lượng công trình trước hết là trách nhiệm của các chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng bao gồm nhà thầu, tư vấn giám sát và chủ đầu tư công trình.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nói gì về bê bối chất lượng tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Vừa qua tại công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã xuất hiện nhiều đoạn bong tróc mặt đường, cũng như xuất hiện hiện tượng “ổ gà” khiến các phương tiện tham gia giao thông lưu thông với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo thông tin từ báo Xây dựng, đối với những hư hỏng tại mặt đường của công trình, đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng cho rằng: Các hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là hiện tượng bong tróc lớp tạo nhám tại một số vị trí. Các hư hỏng này làm mặt đường không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và ảnh hưởng đến an toàn vận hành khai thác cần phải được sửa chữa, khắc phục.

Đối với quy định về nghiệm thu đối với công trình xây dưng nói chung cũng như đối với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cơ quan thường trực Hội đồng cho biết: Theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng công trình là trách nhiệm của các chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng bao gồm nhà thầu, tư vấn giám sát và chủ đầu tư công trình. Trong đó trước hết là trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng trực tiếp làm ra sản phẩm công trình, sau đó là tư vấn giám sát và chủ đầu tư. Ba chủ thể nêu trên có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng, đối với các công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, công trình sử dụng vốn Nhà nước... thì ngoài việc chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện nghiệm thu thì theo phân cấp còn phải được Hội đồng nghiệm thu nhà nước hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu.

Công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình này do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thực hiện.

Một số thông tin cho rằng, liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng khi vừa nghiệm thu công trình, đồng ý đưa vào khai thác tạm thời thì xảy ra hư hỏng. Đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng cho biết: Hội đồng đồng nghiệm thu Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu, của ba chủ thể trực tiếp xây dựng công trình để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Khi thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu này, Hội đồng căn cứ vào các báo cáo của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu, báo cáo kết quả kiểm định của tư vấn kiểm định, ý kiến của chuyên gia Hội đồng tại các đợt kiểm tra định kỳ (từ 3 đến 6 tháng/lần), ý kiến của các cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương và ý kiến nhận xét bằng văn bản của các thành viên Hội đồng.

Đối với các công trình xây dựng nói chung, đặc biệt các công trình giao thông theo tuyến có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thì có thể còn tiềm ẩn một số khiếm khuyết về chất lượng mà trong quá trình nghiệm thu chưa thể phát hiện được.

Chính vì vậy trong quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng có yêu cầu về việc bảo hành công trình và trách nhiệm của nhà thầu đối với việc sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành công trình.

Ngày 01/8/2017, Hội đồng đã ra Thông báo số 101/TB-HĐNTNN chấp thuận việc thông xe có điều kiện đối với đoạn tuyến (chưa phải nghiệm thu hoàn thành công trình). Tại thông báo này, Hội đồng đã chỉ ra các công việc tồn tại và yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư phải tổ chức khắc phục.

Tại thời điểm kiểm tra, ra Thông báo 101/TB-HĐNTNN về đủ điều kiện để thông xe, chưa phát sinh hiện tượng bong tróc mặt đường. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong một thời gian khi công trình đưa vào khai thác.

Việc chấp thuận nghiệm thu có điều kiện để đưa công trình vào khai thác (chưa phải nghiệm thu hoàn thành công trình) cũng đã dược quy định tại Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian bảo hành, nhà thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm quan trắc, rà soát thường xuyên nhằm phát hiện hư hỏng và phải tổ chức khắc phục kịp thời. Đối với Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thời gian bảo hành là 24 tháng. Do đó, trách nhiệm và chi phí khắc phục trong thời gian này là của các nhà thầu.

Sau khi xảy ra các hư hỏng nêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo xử lý. Bộ Giao thông Vận tải, Hội đồng cũng đã có văn bản gửi chủ đầu tư yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, tổ chức khắc phục, sửa chữa. 

Sau khi toàn bộ các tồn tại, khiếm khuyết được khắc phục; chủ đầu tư và các nhà thầu có trách nhiệm nghiệm thu và báo cáo kết quả nghiệm thu, đề xuất chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình. Sau đó Hội đồng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá và có ý kiến chấp thuận nghiệm thu hoàn thành khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Tin mới lên