Tiêu điểm

Hội nghị Trung ương 11 sẽ thảo luận về nhiều văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng XIII

(VNF) – Hôm nay (7/10), Hội nghị Trung ương 11 chính thức khai mạc. Hội nghị sẽ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Hội nghị Trung ương 11 sẽ thảo luận về nhiều văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Dự kiến, tại hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, nhất là các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII như: Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011, (Cương lĩnh 2011); Dự thảo Báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021 - 2025…

Trước đó, ngày 27/9, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội cũng đã tổ chức phiên họp toàn thể chiều 22/8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban. Tại đây, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chiến lược kinh tế xã hội phải thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển. Tiểu ban Kinh tế Xã hội đã xây dựng các dự thảo Phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2030.

Tin mới lên