Học thuật

Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc - UNCTAD (United Nations Conference on trade and Development) là gì?

Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) là gì?

Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc - UNCTAD là Tổ chức đa quốc gia được thành lập năm 1965 để đại diện cho lợi ích kinh tế của các nước đang phát triển và thúc đẩy việc thực hiện những ý tưởng về một trật tự thế giới mới.

Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc - UNCTAD (United Nations Conference on trade and Development) là Tổ chức đa quốc gia được thành lập năm 1965 để đại diện cho lợi ích kinh tế của các nước đang phát triển và thúc đẩy việc thực hiện những ý tưởng về một trật tự thế giới mới. UNCTAD hiện có 194 thành viên quốc gia và vùng lãnh thổ, đặt trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ.

UNCTAD được coi là tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống Liên Hiệp quốc.  Hoạt động chính của UNCTAD là tổ chức nhiều cuộc hội nghị, bốn năm một lần, tập trung vào 3 lĩnh vực mà các nước đang phát triển đặc biệt quan tâm:

1. Xuất khẩu và sản phẩm chế biến : UNCTAD tìm cách thương lượng về việc mở cửa thị trường của các nước phát triển để các nước đang phát triển có thể xuất khẩu sản phẩm chế biến sang các nước này mà không phải chịu thuế quan và hạn ngạch. Mục tiêu ở đây là đạt được những nhượng bộ rộng rãi hơn so với Hiệp định cung về Mậu dịch và Thuế quan.

2. Xuất khẩu nguyên liệu: UNCTAD góp phần thúc đẩy sự mở rộng các hiệp định về hàng hóa quốc tế nhăm ổn định giá xuất khẩu của sản phẩm sơ chế với mục đích giúp các nước đang phát triển có được nguồn thu ngoại tệ và thu nhập ổn định.

3. Viện trợ kinh tế: UNCTAD tìm cách đảm bảo nguồn tài chính lớn hơn để hỗ trợ cho các nước đang phát triển và hối thúc các nước phát triển chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển.

Cho đến nay, UNTCAD chỉ đạt được một phần rất nhỏ trong mục tiêu của mình, chủ yếu là vì các nước phát triển không sẵn sàng ủng hộ toàn diện các sáng kiến của UNTCAD, đặc biệt từ khi tình hình kinh tế trở nên khó khăn sau cú sốc giá đầu vào năm 1973.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên