Học thuật

Hối phiếu ngân hàng là gì? Đặc điểm của hối phiếu ngân hàng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hối phiếu ngân hàng (bank bill) là gì? Đặc điểm của hối phiếu ngân hàng

Hối phiếu ngân hàng là gì? Đặc điểm của hối phiếu ngân hàng

Hối phiếu ngân hàng (bank bill) là loại hối phiếu đã được ngân hàng chấp nhận.

Hối phiếu ngân hàng là gì?

Hối phiếu ngân hàng (bank bill) là loại hối phiếu đã được ngân hàng chấp nhận. Theo truyền thống trên thị trường hối phiếu London, hối phiếu được chấp nhận bởi ngân hàng chấp nhận, ngân hàng thanh toán hay một nhóm các ngân hàng. Khi chấp nhận hối phiếu, thực chất họ đã cung cấp tín dụng cho người có hối phiếu và vì vậy phải thanh toán nó khi đến hạn. Do uy tín của ngân hàng chấp nhận, những hối phiếu như vậy có thể đem chiết khấu trên thị trường London với tỷ lệ chiết khấu thuận lợi nhất. Ngoài ra, vì chúng được ngân hàng Anh thừa nhận, nên có thể sử dụng để vay tiền ở ngân hàng Anh.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đặc điểm của hối phiếu ngân hàng

Hối phiếu ngân hàng có những đặc điểm như sau:

Người ký phát hối phiếu là ngân hàng "mẹ" có quyền ra lệnh cho người bị ký phát trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng.

Người bị ký phát là ngân hàng đại lí có trách nhiệm phải trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ghi trên hối phiếu. 

Người thụ hưởng thường là người được quyền nhận số tiền được ghi trên hối phiếu khi đến hạn.

Hối phiếu ngân hàng thường được sử dụng trong quan hệ giao dịch biên mậu hoặc chuyển tiền giữa các cá nhân. Một ngân hàng sẽ phát hành hối phiếu này khi có một khách hàng yêu cầu (bằng một đơn thư yêu cầu) để thanh toán cho việc mua bán giữa các cá nhân mà ở xa nhau. Sau đó ngân hàng sẽ kiểm tra số dư tài khoản của khách hàng, và sẽ trừ vào tài khoản đó một số tiền bằng đúng số tiền khách hàng yêu cầu ghi trên hối phiếu. Ngoài ra khách hàng cũng sẽ phải trả thêm một khoản phí cho ngân hàng. Khi nhận được Hối phiếu, ngân hàng người bán (người thụ hưởng) nên xác định chắc chắn rút được tiền từ hối phiếu đó, từ ngân hàng đại lý, thì mới giao hàng. Đó là cách an toàn nhất để tránh tình trạng hối phiếu giả.

Tin mới lên