Tài chính

Hơn 100 cổ phiếu trên sàn không có người mua bán

Gần một nửa cổ phiếu niêm yết trên HoSE và HNX cùng khoảng 2/3 mã trên UPCoM có thanh khoản bình quân dưới 10.000 đơn vị/phiên. Trong đó, 142 mã thậm chí không có giao dịch.

Hơn 100 cổ phiếu trên sàn không có người mua bán

Nhiều cổ phiếu trên sàn UPCoM không có giao dịch. Ảnh: Việt Đức.

Kết quả khảo sát từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020 của Vietstock cho thấy số lượng doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên 2 sàn chứng khoán HoSE và HNX mới đạt 329/729, tương ứng tỷ lệ 45%. Như vậy, còn 400 doanh nghiệp, tương đương khoảng 55% tổng số doanh nghiệp niêm yết chưa tuân thủ đúng nghĩa vụ công bố thông tin.

Ông Lê Nhị Năng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại TP. HCM, đánh giá khoảng trống truyền thông tài chính khiến giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp có nền tảng tốt chưa phản ánh đúng giá trị. Hậu quả kéo theo là thanh khoản cổ phiếu thấp, không thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Đây là thực trạng các doanh nghiệp niêm yết cần chú trọng thay đổi.

Ông Năng dẫn chứng gần một nửa cổ phiếu niêm yết trên HoSE và HNX cùng khoảng 2/3 cổ phiếu trên sàn UPCoM (788 mã) có khối lượng giao dịch bình quân một năm qua dưới 10.000 đơn vị/phiên. Đặc biệt, sàn HNX có 5 mã và sàn UPCoM có 137 mã ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân là số 0 tròn trĩnh.

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán khách hàng tổ chức của SSI đánh giá hoạt động quan hệ nhà đầu tư, công bố thông tin của nhiều doanh nghiệp lớn rất chuyên nghiệp nhưng các công ty nhỏ hoặc chưa đại chúng thường không quan tâm, phân bổ nguồn lực cho hoạt động này.

Đại diện SSI nêu quan điểm doanh nghiệp nên thiết lập bộ phận quan hệ nhà đầu tư riêng với bộ tiêu chí rõ ràng. Đây là hoạt động xây dựng niềm tin với nhà đầu tư và không thể đạt được trong ngày một ngày hai mà cần chiến lược dài hạn.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Nghiên cứu Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) nhấn mạnh nếu doanh nghiệp không làm tốt hoạt động quan hệ nhà đầu tư sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt thông tin, mức định giá giảm. Ngược lại, nếu hoạt động này có kết quả tốt sẽ nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

Ông Linh khẳng định việc đầu tư cho hoạt động quan hệ nhà đầu tư phải đến từ nhận thức của doanh nghiệp. Đây là hoạt động quan trọng và doanh nghiệp không nền làm để đối phó với yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Tin mới lên