Tài chính

Hơn 1.000 doanh nghiệp trên sàn đem về 276.000 tỷ lợi nhuận trong năm 2018, tăng 18,9%

(VNF) - Tuy nhiên nếu loại trừ lợi nhuận đột biến của Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) thì mức tăng trưởng chỉ 13,3%.

Hơn 1.000 doanh nghiệp trên sàn đem về 276.000 tỷ lợi nhuận trong năm 2018, tăng 18,9%

Hơn 1.000 doanh nghiệp trên sàn đem về 276.000 tỷ lợi nhuận trong năm 2018, tăng 18,9%

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán SSI, tính tới hết ngày 25/2/2019, đã có tổng cộng 1.005 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 (chiếm 98% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận ròng cả năm 2018 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 276.200 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với năm 2017. Tuy nhiên nếu loại trừ lợi nhuận đột biến của Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) thì mức tăng trưởng chỉ 13,3%.

Lãi, lỗ của hơn 1.005 doanh nghiệp trên 3 sàn chứng khoán HoSE, HNX và UPCoM

Ngành Bất động sản, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Điện, nước và xăng dầu khí đốt là những ngành có tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận và đạt tăng trưởng cao trong năm 2018 so với cùng kỳ 2017.

Ngành Bất động sản dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận với mức tăng 75%, chủ yếu do lợi nhuận đột biến từ VHM. Nếu không tính VHM thì lợi nhuận toàn ngành chỉ tăng trưởng 22,8%. Tổng lợi nhuận trong ngành đạt khoảng 42.600 tỷ đồng. Riêng trong quý IV/2018, ngành bất động sản duy trì được tốc độ tăng trưởng, trong đó tổng doanh thu đạt 90.358 tỷ đồng (tăng 34%) và lợi nhuận sau thuế đạt 12.696 tỷ đồng (tăng 100%).

Ngành Ngân hàng mặc dù có dấu hiệu giảm tốc nhưng vẫn tăng trưởng lợi nhuận đạt 31% trong năm 2018. Tổng lợi nhuận toàn ngành đạt 68.000 tỷ đồng, với nguồn thu chính vẫn đến từ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với đóng góp tích cực của mảng bảo hiểm (bancassurance).

Ở nhóm ngành dịch vụ tài chính, tổng doanh thu chỉ tăng 5,3% trong quý IV/2018.

Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh 40% và chi phí tài chính tăng 16,3% khiến lợi nhuận trước thuế toàn ngành giảm 13,9% trong quý IV. Nhờ tăng trưởng tốt trong 3 quý đầu năm, ngành Dịch vụ tài chính vẫn đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2018 với mức tăng 29% về doanh thu và 25% về lợi nhuận.

Lãi, lỗ của hơn 1.005 doanh nghiệp trên sàn phân theo nhóm ngành

Ở nhóm xăng dầu và khí đốt, diễn biến thiếu tích cực ghi nhận trong quý IV nhưng kết quả cả năm 2018 vẫn khả quan. Theo đó, tổng doanh thu thuần 2018 của nhóm ngành này là 289.500 tỷ đồng (tăng 17,7%), lợi nhuận trước thuế đạt 6.652 tỷ đồng (tăng 7,6%). Trong đó quý IV/2018 đóng góp 25,2% doanh thu thuần và 21,4% lợi nhuận trước thuế.

Petrolimex (HoSE: PLX), PV OIL (UPCoM: OIL) và nhóm các công ty có vốn góp của PV GAS (HoSE: GAS) đóng góp tới 95% doanh thu và lợi nhuận của cả ngành thì đều ghi nhận sụt giảm lợi nhuận trong quý IV/2018.

Tại nhóm điện, quý IV/2018, tính riêng 2 sàn HoSE và HNX, các doanh nghiệp điện niêm yết ghi nhận 14.600 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3,94% so với cùng kỳ. Tốc độ sụt giảm tăng dần đối với lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của toàn ngành với tỷ lệ lần lượt là 16,3% và 9,82%, do ảnh hưởng từ doanh nghiệp niêm yết có quy mô lớn nhất là PV Power.

Về nhóm ngành xây dựng, trong quý IV/2018, tổng doanh thu nhóm ngành xây dựng giảm 7,8%. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh đến 53,7%, bên cạnh nguyên nhân do sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận gộp thì còn do Vinaconex (HNX: VCG) và FLC Faros (HoSE: ROS) không còn khoản lợi nhuận tài chính bất thường từ việc thoái vốn và hoạt động đầu tư như quý IV/2017 lần lượt là 713 tỷ đồng và 644 tỷ đồng.

Nếu loại trừ khoản này, lợi nhuận sau thuế của nhóm xây dựng giảm khoảng 30,6% trong quý IV/2018. Lũy kế cả năm 2018, doanh thu nhóm ngành xây dựng tăng 2,6% (so với mức tăng 8,3% trong 9 tháng năm 2018) nhưng lợi nhuận gộp giảm 6,1% và lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 16,7% (loại trừ lợi nhuận tài chính bất thường của VCG, ROS và CII trong năm 2017).

Tin mới lên